Geozona 162 Extrem oriental de la Península de Cap de Creus

Engloba alguns dels millors exemples del país de deformació dúctil, roques metamòrfiques i granítiques, amb gran interès didàctic, i un paisatge rocallós d’extraordinària bellesa i valor geomorfològic.

CARACTERÍSTICA

Destaquen en qualitat, quantitat i extensió dels afloraments els exemples d’estructures de plegament, relacions metamorfisme-plutonisme-deformació, i formes d’erosió

LA TROBAREU AL PARC…

Parc Natural del Cap de Creus