Geozona 164 Paleozoic del Cap Norfeu

Aflorament de roques sedimentàries formades per calcàries marmoritzades, gresos i conglomerats a Norfeu, i pissarres fosques amb intercalacions de marbres a Montjoi. També s’hi troben intercalades roques volcàniques i subvolcàniques. La peculiar i canviant naturalesa de les roques condiciona una morfologia litoral singular on destaquen els caps formats per roques massisses com la Punta Falconera, formada per granits, o els caps Trencat, Blanc i particularment Norfeu formats per calcàries marmoritzades.

  • null

    Característica

    La conjunció d’aspectes estratigràfics, petrològics, tectònics i morfològics determina que la zona tingui un excepcional interès geològic a tots els nivells

  • null

    La trobareu al parc...

    Parc Natural del Cap de Creus