Herba de Sant Segimon

(Saxifraga vayredana)

Endemisme estricte del Montseny, també es troba a alguns nuclis de les Guilleries. La trobem a indrets pedregosos.

CARACTERÍSTICA

Classificada com a vulnerable en el Catàleg de Flora amenaçada de Catalunya

LA TROBAREU AL PARC…

Parc Natural del Montseny