Tossols volcanics

Turonets originats per la interacció de zones humides amb les colades

CARACTERÍSTICA

Només es coneixen a la Garrotxa i Islàndia

LA TROBAREU AL PARC…

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa