Roccella phycopsis

(Roccella phycopsis)

Liquen de la zona de Cap de Creus que viu sobre roques a la zona litoral

CARACTERÍSTICA

Liquen amenaçat

LA TROBAREU AL PARC…

Parc Natural del Cap de Creus