Tortuga mediterrània

(Testudo hermanni)

CARACTERÍSTICA

LA TROBAREU AL PARC…

Paratge Natural de l’Albera