natura

Arce de Montpelier

(Acer monspessulanum)

Característiques

On es poden trobar

En el Paraje Natural de la Albera.