• Tossol volcànic
  • Geozona 160 Roques de Cap de Creus
  • Geozona 162 Extrem oriental de la Península de Cap de Creus
  • Geozona 164 Paleozoic del Cap Norfeu