natura

Blauet

(Alcedo atthis)

Vola sobre l’aigua com una sageta turquesa, sovint precedit pel seu reclam, un agut «tssiiip». Amb paciència aconseguirem descobrir-lo pescant als estanys, recs i rius o aturat en perxes a la riba.

Característiques

Sempre solitari.

On es poden trobar

Al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.