natura

Camallarga

(Himantopus himantopus)

Potser l’ocell limícola més aparent a la primavera, quan fa niu en estanys soms, vora el Cortalet o el Matà, en colònies laxes.

Característiques

Emet un gemec en vol molt característic.

On es poden trobar

Al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.