natura

Folguerila

(Cosentinia vellea)

Falguera amenaçada

Característiques

Té al Parc Natural del Cap de Creus una de les seves millors poblacions de Catalunya.

On es poden trobar

Al Parc Natural de Cap de Creus.