natura

Geozona 160 Roques de Cap de Creus

(Rabassers – Punta dels Farallons)

Excepcionals afloraments d’estructures de deformació dúctil, roques metamòrfiques i granítiques de gran interès didàctic, i un paisatge rocallós d’extraordinària bellesa i valor geomorfològic.

Característiques

Destaquen, per la qualitat, la quantitat i l’extensió dels afloraments, els exemples de zones de cisalla (un dels millors exponents del món), d’estructures de plegament, de roques metamòrfiques, de relacions metamorfisme-plutonisme-deformació i de formes d’erosió (modelat eòlic i litoral).

On es poden trobar

Al Parc Natural de Cap de Creus.