natura

Geozona 162 Extrem oriental de la Península de Cap de Creus

Engloba alguns dels millors exemples del país de deformació dúctil, roques metamòrfiques i granítiques de gran interès didàctic, i un paisatge rocallós d’extraordinària bellesa i valor geomorfològic.

Característiques

Destaquen, per la qualitat, la quantitat i l’extensió dels afloraments, els exemples d’estructures de plegament, de relacions metamorfisme-plutonisme-deformació i de formes d’erosió.

On es poden trobar

Al Parc Natural de Cap de Creus.