natura

Herba de Sant Segimon

(Saxifraga vayredana)

Endemisme estricte del Montseny del qual també es troben alguns nuclis a les Guilleries. Es localitza en indrets pedregosos.

Característiques

Classificada com a vulnerable en el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.

On es poden trobar

Al Parc Natural del Montseny.