natura

Tora blava

Aconitum napellus

Es tracta d’una planta molt verinosa, que pot ser letal

Característiques
On es poden trobar

Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser