natura

Tossol volcànic

Turonet originat per la interacció entre zones humides i colades volcàniques.

Característiques

Només es coneixen a la Garrotxa i a Islàndia.

On es poden trobar

Al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.